OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education - the Netherlands

Review van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) naar de evaluatie- en toetspraktijk in Nederland.